• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

آیا ممکن است بیماران بهبود یافته از کورونا همچنان ناقل این بیماری باشند؟

آیا ممکن است بیماران بهبود یافته از کورونا همچنان ناقل این بیماری باشند؟

آیا ممکن است بیماران بهبود یافته از کورونا همچنان ناقل این بیماری باشند؟

در یک مطالعه که نتایج آن در مجله معتبر جاما به چاپ رسیده ،مشخص شده است که درصدی از بیماران بهبود یافته از کورونا ممکن است همچنان ناقل بیماری باشند.

در این مطالعه چهار بیمار که از پرسنل بیمارستان بوده اند با RT-PCR تست شدند تا درمان آن ها و توانایی برگشت آنها به سر کار مشخص شود.

چهار معیار برای ترخیص از بیمارستان در نظر گرفته شده است:

1- دمای نرمال بدن برای بیش از 3 روز
2- برطرف شدن علائم تنفسی
3- بهبود قابل توجه ضایعات مربوط به اگزودای حاد در سی تی ریه
4- نتایج منفی متوالی تست RT-PCR با فاصله حد اقل یک روز

درمان بیماران با 75 میلی گرم اسلتامیویر هر 12 ساعت بوده است. تمام بیماران حداقل دو تست منفی متوالی داشته اند.
تست RT-PCR به فاصله 5 و 13 روز بعد از ترخیص مجدد انجام شد که همگی مثبت بودند. تمام بیماران سه تست مثبت در طول 4 الی 5 روز بعد داشتند. تست ها با یک کیت از شرکت دیگر هم تکرار شد که مثبت بود. در این بین بیماران بدون علامت بودند و شرح حالی از تماس جدید هم نداشتند.
این مطالعه پیشنهاد کرده است که معیارهای فعلی برای ترخیص بیماران باید مجدد ارزیابی شود.

درمان بیماران با 75 میلی گرم اسلتامیویر هر 12 ساعت بوده است. تمام بیماران حداقل دو تست منفی متوالی داشته اند. 
تست RT-PCR به فاصله 5 و 13 روز بعد از ترخیص مجدد انجام شد که همگی مثبت بودند. تمام بیماران سه تست مثبت در طول 4 الی 5 روز بعد داشتند. تست ها با یک کیت از شرکت دیگر هم تکرار شد که مثبت بود. در این بین بیماران بدون علامت بودند و شرح حالی از تماس جدید هم نداشتند. 
این مطالعه پیشنهاد کرده است که معیارهای فعلی برای ترخیص بیماران باید مجدد ارزیابی شود. 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of