• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

بار گران

بار گران

داریوش عبدالهی فرد

ترامپ ، بار گران بودى و رفتى
مرا نا مهربان بودى و رفتى

اگر که پاره كردى لوح بر جام
نهايت ، ناتوان بودى و رفتى

همه كم، خويش را برتر شمردى
همیشه مثل خان بودی و رفتی

کنون چون گربه ی پست و زبونی
اگر شیر ژیان بودی و رفتی

به يك تلفن تو در حسرت بماندى
ز ايران ناگران بودى و رفتى

اگر گفتى كنم درمان شما را
تو دردى بيكران بودى و رفتى

نیامد از تو ما را هیچ خیری
تو شرّ این جهان بودی و رفتی

هيولاى گرانى از تو بن يافت
تو شيطان گران بودى و رفتى

ريال ما ز تو چون ارزنى شد
تو خصم بى امان بودى و رفتى

نشاط از چهره ما ها ربودی
به ایران ، دزد نان بودی و رفتی

نه آمريكا نه ايران دوستت داشت
بلاى آسمان بودى و رفتى

فرو پاشیده بودی کل دنیا
معماى زمان بودى و رفتى

به تحقیر جهان و ظلم و تهدید
اگر خط و نشان بودی و رفتی

به بایدن هم اگرچه نیست امید
تو منفور جهان بودى و رفتى

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع رسانی