• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

بیایید رویا هایمان را بسازیم.

بیایید رویا هایمان را بسازیم.

بیایید رویا هایمان را بسازیم.

“داریوش عبدالهی فرد”

مرز مشخصی بین رویا و واقعیت وجود ندارد و رویا نیروی بالقوّه ای برای خلق واقعیت ها است.

آرزوهای ما حقیقت های در دسترسی هستند که در زمینه ی رویا پردازی های شیرین ما به وجود می آیند.

آرزوی تحقق یک رویا ، انگیزه ای در ما پدید می آورد تا فاصله ی میان آرزوهایمان با واقعیت ها را از پیش رو برداریم .

رویا حاصل یک اندیشه ی آرام در یک ذهن خلّاق است که از مزاحمت های بیرونی فارغ مانده است.

آشفتگی های فکری مانع خلّاقیت است و انسان های پرکار و انسان هایی که درگیری های ذهنی روزمرّه ی فراوان دارند فرصتی برای رویا نداشته و لذا از آرزوهایشان دور مانده،در روزمرّگی ها گم شده و از خلّاقیت های فردی خود جدا می مانند وبه درد افسردگی مبتلا می شوند.

بنابراین ، در آشفتگی های فکری واشتغالات شلوغ روزمرّه باید فضا و زمانی برای خلّاقیت ها و آرزوهای خود باز گذاشت تا نیل به ایده آل های فردی فراهم آید.

زمانی که صرف ساختن و پرداختن رویا هایمان می کنیم نه تنها اتلاف وقت نیست بلکه یک سرمایه گذاری پرسود برای رسیدن به خواسته های درونی ما است که از محیط بیرون برما تحمیل نشده و بر مبنای خواسته های روانی و احساسی ما شکل می گیرد و این فرصت جزو لذت بخش ترین زمان ها است که می توانیم با نزدیک ترین شخص به خود( یعنی شخصیت خود) تنها باشیم و با مشورت وهمفکری او بهترین ها را در زندگی خود تعریف کنیم و در مسیر رسیدن به آن ها گام برداریم.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع رسانی