• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

تعويض مفصل هم زمان دو زانو ، “چرا دو زانو هم زمان باهم؟”

  • تعويض مفصل هم زمان دو زانو ، “چرا دو زانو هم زمان باهم؟”

    تعويض مفصل هم زمان دو زانو ، “چرا دو زانو هم زمان باهم؟”

 تعويض مفصل هم زمان دو زانو

“چرا دو زانو همزمان باهم؟”

تعويض مفصل هم زمان دو زانو در مقایسه با روش مرحله ای

انجام مرحله به مرحله جراحي تعويض مفصل دو زانو- با فاصله زماني از همديگر- در بيماران محتاج جراحي هر دو زانو ، عمل جراحي رايج و پر طرفدارتري نسبت به انجام همزمان تعويض مفصل دو زانو است.
با توجه به اينكه جراحي مفصل زانو عمدتا در بيماران مسن با مشكلات داخلي بيشتر و ضعف قواي جسماني انجام مي گيرد، به نظر مي رسد انجام هم زمان دو عمل جراحي بزرگ با ريسك بيشتر همراه بوده و لذا طرفدار كمتري دارد.
با توجه به مزاياي خاصي كه در انجام همزمان توتال نی احساس مي شد در تعدادي از بيماران داوطلب ، جراحي هم زمان انجام و موربيديتي و مورتاليته آن با جراحی مرحله ای مقايسه گرديد

مزايای روش تعويض مفصل هم زمان دو زانو

١- در روش جراحی هم زمان رضايتمندي بيماران از احساس بهبودي سريعتر و بازگشت به زندگي عادي در بازه زماني كوتاه تر بيشتر است
٢- در روش مرحله ای درفاصله زماني بين عمل اول با دوم بيمار در گير دوره بازتواني يك زانو و تحمل درد و ناراحتي شديد در زانوي ديگر است وازآرامش و سودمندي و احساس بهبودي كافي برخوردار نيست ولذا با جراحي يك زانو هنوز نگران راه دراز باقي مانده است
٣- در روش مرحله ای از زمان انجام عمل تا طول حيات باقي مانده ، مدتي از عمر مفيد خود را بدون بهره مندي از مزاياي تعويض مفصل يك زانو سپري ميكند و عمر استفاده راحت از مفصل بكاررفته نيز كمترمي باشد
٤- در روش مرحله ای ،عمل يكطرفه اوليه بدون جراحي زانوي مقابل موجب وارد آمدن فشار به مفصل جراحي شده به خاطر عدم كفايت كاربردي زانوي جراحي نشده مي گردد
٥-در روش مرحله ای در برخي مواقع به دليل عوارض و درد هاي اولين جراحي گاهي بيماران از انجام جراحي دوم پشيمان مي شوند و مابقي عمرشان را لنگه به لنگه مي مانند
٦-در روش مرحله ای كه با فاصله انجام مي گيرد در يك زانو انحراف محوري اصلاح و در زانوي جراحي نشده باقي مي ماند كه منجر به اختلاف طول اندام ها ميشود و در جراحي زانوي مقابل گاهي با گذشت فاصله زماني ميزان كات هاي استخواني و ضخامت پلي اتيلن تيبيا و در نظر گرفتن سطح مفصلي را نمي توان به دقت جراحي همزمان دو زانو در نظر گرفت و لذا تفاوت هايي در دو زانو گاهي مي تواند ملاحظه شود
٧-در جراحي همزمان در صورت عوارض احتمالي ، هنوز بيمار از تعداد جراحي هاي مكرر خسته نشده است و از نظر رواني فرصت بيشتري به جراح مي دهد تا در صورت نياز ، به اصلاح و كنترول عوارض بپردازد
٨-يك بيهوشي يا بيحسي نخاعي فرصت انجام دو عمل زانو را در بسياري از مواقع فراهم مي كند و يك اقدام انستزي ، بهتر از دو بار است و عوارض آن را كمتر مي كند
٩-يك بستري براي دو زانو هزينه هاي بستري را كمتر مي كند
١٠- طولاني نشدن روند درمان آسايش رواني بيشتري را براي بيمار در جراحي همزمان به همراه داردو مشكلات روحي كمتر مي شود
١١-در روش همزمان امكان استفاده از پروتزهاي مشابه و هم جنس وهم اندازه بيشتر است وتنظيم تقارن اندام ها راحت تر است
١٢-در روش همزمان، زمان راه اندازي بيمار تفاوتي با روش مرحله اي ندارد
١٣- درجراحي همزمان تمام اطلاعات آناتوميكي و پاتولوژيكي زانويي كه ابتدا عمل مي شود (مثل قوام ليگامان هاي جانبي، شرايط بالانس نسج نرمي ، شكل كونديل هاي تيبيا و فمور، وارياسيونهاي احتمالي آناتوميك ،…) به صورت اطلاعات بلافصل از يك سمت بدن بيمار در اختيار جراح براي كمك به جراحي سريعترو دقيقتر زانوي مقابل است،
و معمولا مشكلات جراحي دو زانو مشابه هم مي باشند.
١٤-در روش همزمان بيمار يكبار مزاحم خانواده و همراهان و پرستاردر منزل است و هزينه هاي احتمالي پرستاري در منزل و مراقبت هاي خانگي يكبار و كمتر از دو جراحي جداگانه با دو بار نياز به حمايت اجتماعي و خانوادگي است و زمان فاصله افتادن از امكان اداره كردن خود و مسايل شخصي كوتاهتر مي شود
١٥-مدت زمان فيزيوتراپي بيمار در روش همزمان كوتاهتر است و يك بار براي اقدامات بعدي فيزيوتراپي مراجعه ميكند وهزينه و زحمتش كمتر مي شود
١٦- زمان انجام جراحي دو زانو به دليل يكبار آمادگي اوليه براي دو زانو از زمان انجام دو زانو با فاصله زماني از همديگر كمتر است
١٧- در جراحي همزمان يك بار آزمايشات و بررسي هاي اوليه مثل كنترول قلب و عروق و ديابت انجام مي گيرد و هزينه هاي آن ها نيز براي دو عمل يكبار است
١٨-استفاده از پمپ درد مي تواند در كنترول درد هاي بيمار در هر دو نوع جراحي يكطرفه و دو طرفه استفاده شود و تفاوت محسوسي در ميزان درد جراحي هاي يك طرفه با دو طرفه ملاحظه نمي شود
١٩-بيمار در جراحي همزمان يك دوره از داروهاي آنتي بيوتيك و ضد درد و ضد انعقاد استفاده مي كند و احتمال عوارض و هزینه آن ها به دليل يك دوره زماني استفاده كردن دارو نصف مي شود
٢٠-نياز به مراجعه جهت كنترول توسط جراح بويژه در بيماران شهر هاي دور به جاي دو دوره ( در دو جراحي مجزا) به يك دوره كاهش مي يابد و تعداد سفرها وبه زحمت افتادن ها (از اين لحاظ) كاهش مي يابد
٢١-طبق قوانين بيمه اي و وزارتي در ایران بيمار براي جراحي زانوي دومِ همزمان هزينه كمتري به جراح مي پردازد و برايش با صرفه تر است
٢٢- بعضي بيماران پير عمرشان كفاف انجام عمل زانوي دوم را نمي دهد و لذا با وجود عمل جراحي زانوي اول كماكان بقيه عمرشان با درد مداوم در زانوي عمل نشده، ( و باقي ماندن محدوديت هاي حركتي و فعاليتي) ، سپري مي شود و از لذت بهبودي كافي در بقيه عمر محروم مي مانند
٢٣-گاهي پس از جراحي يك زانو شرايط اجتماعي و اقتصادي و عاطفي بيمار در فاصله زماني دو جراحي تغيير مي كند و بيمار براي بهبودي قابل قبول با جراحي دو زانو امكان مجدد نمي يابد و مجبور به سوختن و ساختن با وضع موجود مي شود
٢٤-امكان جراحي همزمان، گاهي فرصت اقدامات ديگر درماني ديگر در ساير نقاط بدن، و جراحي ساير مفاصل مشكل دار مثل ران را در فرصت ديگر فراهم مي كند وبيمار با فارغ شدن زودتراز مشكلات زانوها، مي تواند به درمان سايربيماري ها و مشكلاتش بپردازد

هم بزمان دو زانو

مسائلی كه در جراحی تعويض مفصل هم زمان دو زانو بايد مورد توجه باشند

١-دقت در انتخاب بيماران با هموديناميك باثبات و فاقد مشكلات حاد داخلي وقلب براي جراحي هم زمان
٢-ويزيت و مشاوره قبلي بيهوشي و قلب و داخلي در صورت وجود هر گونه شك به وجود مشكلات غير متعارف در بيمار
٣-تهيه و تزريق و جبران خون از دست رفته و حفظ هموديناميك بيمار در طول عمل وبعد از آن
٤- تزريق ترنس آمين داخل مفصلي و استفاده از كيسه يخ در 24 ساعت بعد از عمل بر روی زانو و كنترول خونريزي بعد از عمل با باز كردن تورنيكه در آخر عمل يا پك زانو در آخر جراحي پس از باز كردن تورنيكه با سليقه جراح
٥- استفاده از سيستم اتو ترنسفيوژن در صورت دسترسي به آن ، براي كاهش ميزان خون مصرفي انتقالي از ديگران و كاهش عوارض محتمل
٦-كنترول كافي درد بعد از عمل با تزريق ماركايين داخل مفصلي و پمپ ضد درد
٧-توجه به وجود آي سي يو در بيمارستان محل عمل با ظرفيت خالي و مراقبت در بخشي با كادر مجرب يا آي سي يو بعد از عمل ( در صورت ضرورت)
٨-توجه به علاقه و اشتياق و انگيزه و در خواست خود بيمار (البته بعد از توضيح و توجيه وي)
٩-وجود امكان تهيه دو پروتز (از نظرامكان اقتصادي تامين هزينه آن ها) و يا پوشش كافي بيمه اي فرد
١٠-كنترول تخليه ترشحات وخون از مفصل با ساكشن درن و حركت زودتر مفصل براي تخليه كاملتر از مفصل، و البته بسته به سلیقه جراح (چون بعضی جراحان درن نمی گذارند و پک و یا خونگیری را ترجیح می دهند)
١١-درمان كافي پروفيلاكتيك آنتي بيوتيكي و رعايت دقيق شرايط استريل عمل

١٢- تعويض ست و استفاده از وسايل جداگانه براي دو عمل
١٣-توجه به سرعت عمل واستفاده از همكاران با سرعت كافي در جراحي جهت كفايت بيحسي نخاعي براي دو عمل و كاستن ريسك عفونت در حدي كه به كيفيت عمل ها آسيب نزند
١٤-مراقبت از بروز ترومبوفلبيت و آمبولي ريه با توصيه به ماساژ بلافصل اندام ها و جوراب ضد ترومبوز و حفظ تعادل در مصرف ضد انعقاد ها با توجه به شرايط بيمار براي پيشگيري از ترومبوز، در مقابل بروز همارتروز داخل مفصلي كه منجر به افزايش درد و تورم و عفونت بيشتر مي شود
١٥-دقت در تكميل بودن ست و پروتز مشابه براي دو عمل به نحوي كه از هر قطعه پروتز هم سايز حداقل دو عدد موجود باشد و در بعضي سيستم ها نوع چپ و راست هم بايد مورد توجه قرار گيرد

١٦-راه اندازي سريع بيمار در ٢٤ تا ٤٨ ساعت بسته به كنترول درد ها و اراده بيمار و شرايط روحي و انگيزه وي
جهت جلوگيري از بسياري از عوارض بي حركتي مثل ترومبوفلبيت ،آمبولي ريه، محدوديت حركتي مفصلي،زخم بستر، عدم تخليه كافي ترشحات درن و همارتروز و عفونت بعدي محتمل و بهبود سريعتر قدرت عضلات و افزايش روحيه و انگيزه همكاري بيمار براي بازتواني وي با لذت حاصل از امكان راه رفتن زودتر وي
١٧-عدم تعويض روتين ها،
مثل كار با پرسنل ثابت و اپروچ ثابت و نوع پروتز ثابت و يك بيمارستان و يك نوع ست ، به خاطر حفظ سرعت عملِ كار گروهي و بازده بهتر و كيفيت بهتر با تجربه گروهيِ ثابت
١٨- شروع فيزيو تراپي از روز عمل و در طي بستري در بيمارستان توسط خود بيمار و همراهان با آموزش اقدامات لازم براي تقويت عضله چهار سر راني و افزايش محدوده حركتي با شروع بلافصل حركات زانو
( با كنترول درد هاي اوليه ) و ماساژ اندام ها و پيشگيري مكانيكي از ترومبوز و راه اندازي سريع بيمار

مشكلات جراحی تعويض مفصل هم زمان دو زانو

١-نياز به ترنسفوزيون خون ٤٠ درصدي در مقابل ١٢ درصدي در هر عمل مجزا
٢-ريسك بيشتر عوارض ٣/٨درصد در مقابل ٢/٢ درصد در هر عمل
٣-نياز به بستري طولاني در بخش فيزيوتراپي٦٦درصد در مقابل ٢٥ درصد
٤-نياز به بيهوشي و بي حسي طولاني منجر به عوارض بيشتر
٥-مرگ و میر دیررس بیشتر

نتیجه گیری :

مقایسه تعویض مفصل هم زمان دو زانو با روش مرحله ای

با توجه به جمیع جهات ، در حد تجارب ما ، انجام همزمان دو طرفه تعویض مفصل دو زانو (در مقابل جراحی مرحله ای ) مزایای متعددی دارد و در صورت انتخاب صحیح بیماران و رعایت یک سری نکات، ریسک عوارض بیشتر نمی شود و لذا در بیماران بدون مشکلات سیستمیک عمده قابل توصیه است

برای مطالعه مقاله در مورد روش تعویض مفصل زانو اینجا کلیک کنید.

برای دیدن ویدیوی نمونه بیماران تعویض مفصل هم زمان دو زانو در اینجا کلیک کنید.

ویدیو های پیشنهادی :

تعویض مفصل در بیماری که به سختی راه می رفت : اینجا کلیک کنید

 مشاهده فیلم مراقبت های بعد از عمل تعویض مفصل و ران : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم نتیجه ی عمل تعویض مفصل زانو بعد از شش سال : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد تعریف تعویض مفصل و آرتروپلاستی چیست : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد تعویض مفصل ران در جانباز جبهه : اینجا کلیک کنید

 مشاهده ی فیلم در مورد تعویض مفصل دو زانو در بیمار ۱۳۰ کیلویی: اینجا کلیک کنید.

 مشاهده ی فیلم در مورد جراحی ترمیم کپسول و تاندون های شانه : اینجا کلیک کنید.

 مشاهده ی فیلم در مورد جراحی آرتروسکوپی منیسک دیسکوئید پاره شده : اینجا کلیک کنید.

مشاهده ی فیلم در مورد پیوند انگشت قطع شده : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد جراحی کنترکچر دوپوئیترن دست: اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد ترمیم منیسک : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد درمان طبی آرتروز : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد پی آر پی و اورتوکین : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد نقش ورزش در درمان آرتروز : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد نتیجه جراحی آرتروسکوپیک بر روی منیسک آسیب دیده : اینجاکلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد فواید فیزیوتراپی بعد از تعویض مفصل : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد مراقبت های بعد از جراحی تعویض مفصل زانو کدامند : اینجاکلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد  قفل شدن زانو وعلل آن : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد علت اورژانسی بودن قفل شدن زانو : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد ترومبوز و آمبولی ریه چیست : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد نحوه ایجاد آمبولی ریه چگونه است و علائم آن چیست؟ : اینجاکلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد درمان طبی آرتروز، داروهای ضد التهابی و مسکن ها : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد تعریف قفل شدن زانو : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد ترومبوز چگونه به وجود می آید : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد  تغذیه بعد از جراحی تعویض مفاصل : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد  راهکارهای پیشگیری از ترومبوز و آمبولی ریه چیست ؟ : اینجاکلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد استحمام بعد از تعویض مفصل : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد نقش داروهای گیاهی در درمان آرتروز: اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد ترومبوفلبیت و آمبولی ریه بعد از تعویض مفصل : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد دوره آرتروپلاستی و آرتروسکوپی در مونیح آلمان : اینجا کلیک کنید

مشاهده ی فیلم در مورد ترمیم و بازسازی رباط صلیبی : اینجا کلیک کنید

اصلاح محوری واروس زانو و جراحی منیسک : اینجا کلیک کنید

عمل تعویض ران برای شکستگی و پای مصنوعی زیر زانو : اینجا کلیک کنید

جراحی برای کیست رباط صلیبی و منیسک در دو زانو : اینجا کلیک کنید

گزارش تصویری از ARAB HEALTH  در کشور امارات : اینجا کلیک کنید

تعویض مفصل لولایی زانو : اینجا کلیک کنید

جراحی رباط صلیبی با تاندون ۴ سر رانی و ترمیم منیسک : اینجا کلیک کنید

ترمیم تاندون آشیل با پیوند تاندون از میت : اینجا کلیک کنید

تعویض مفصل ران در بیمار نود ساله : اینجا کلیک کنید

در آوردن قطعه استخوانی اسکلروزه کنده شده : اینجا کلیک کنید

مطالب پیشنهادی :

برای مطالعه در مورد اوستئو تومى در آرتروز زانو : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد تعویض مفصل زانو : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد جراحی آرتروسکوپیك برای درمان آرتروز زانو : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد بعد از جراحی تعویض مفصل استفاده از توالت ایرانی و نشستن روی زمین مجاز است ، یا نه؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد  پارگی تاندون ها و کپسول مفصلی شانه : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد سوالاتی در مورد هزینه هر پروتز زانو : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد قیمت هر پروتز زانو و هزینه های بیمارستانی و جراحی آن چقدر است؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد درمان جراحى تنگى كانال مچ دستى به روش بسته با برش بسيار كوتاه : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد عوامل اصلی آرتروز : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد همه چیز در مورد منیسک : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد جراحی کنترکچر دوپوئیترن : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد روش جراحی تعويض مفصل زانو : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد روش جراحی تعويض مفصل زانو اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد تعويض مفصل هم زمان دو زانو ، “چرا دو زانو هم زمان باهم؟” : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد آرتروز زانو چیست؟ :اینجاکلیک کنید

برای مطالعه در مورد تعویض مفصل زانو چیست؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد تعویض مفصل ران : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد برنامه ریزی و زمان بندی برای عمل جراحی : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد آیا امکان تعویض مجدد مفصل ران و زانو نیز وجود دارد؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد در صد عوارض وخطرات تعویض مفصل زانو و ران در چه حد است و شایعترین آن ها کدامند؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد نحوه ی درمان عوارض تعویض مفاصل چگونه است؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد آمبولی ریه چیست ؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد آیا جراحی تعویض مفصل ران و زانو عارضه دارد؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد همه چیز در مورد منیسک : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد بهترین ارتوپد : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد  هدف از ویزیت های اولیه بعد از عمل تعویض مفصل چیست؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد همه چیز در مورد ارتوپدی : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد همه چیز در مورد تعویض مفصل : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد علائم عفونت احتمالی در ناحیه مفصل مصنوعی چيست؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد تشخیص پارگی منیسک چگونه ممکن است؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد جراحات منیسک به چه شکل هایی دیده میشوند؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد برای پیشگیری از ترومبوز و آمبولى بعد از عمل تعویض مفصل چه باید کرد؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد علایم آمبولی ریه چیست؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد تغذيه بيمارى كه تعويض مفصل شده بايد چگونه باشد؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد بعد از جراحى تعويض مفاصل بيمار ممكن است چه داروهايى را و براى چه مدت مصرف بكند؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در موردپانسمان بعداز عمل تعويض مفصل چگونه بايد باشد؟: اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد مراقبت هاى بعداز عمل تعويض مفصل زانو وران :  اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد مکانیسم آسیب دیدن منیسک چگونه است؟   اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد ترومبوز و علایم آن : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد قفل کردن زانو چیست ؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد تکنیک درمان دیسک فقرات با اوزون تراپی چگونه است؟ :  اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد جراحی تعویض زانو یا آرتروپلاستی : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد  پارگی تاندون ها و کپسول مفصلی : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد  درمان های طبی در آرتروز : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد بيمار در عمل جراحی پروتز زانو و ران چه مدت و چرا در بيمارستان مي ماند؟ : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد عوارض استئوآرتریت : اینجا کلیک کنید

برای مطالعه در مورد پیوند غضروف چیست؟ : اینجا کلیک کنید

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

تعويض مفصل هم زمان دو زانو

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of