• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

دانش ، بینش وادراک

دانش ، بینش وادراک

دانش ، بینش وادراک

(داريوش عبدالهى فرد)
٩٨/١٠/٨

دانش ، بینش وادراک ، سه مقوله ی مرتبط اما منفصل از هم هستند.
دانش ما قابل انتقال به غیر و متشکل ازیک سری اطلاعات کمّی است.
بینش ما متاثر از دانش ما است و ازدیدگاه ما نسبت به هستی حکایت دارد.

اما ادراک ما مجموعه ای از برداشت ها ی عینی و ذهنی ما است که با احساسات و دانش ما ممزوج شده ویک بینش کیفی در وجودمان پدید آورده و قابل انتقال به غیر نیست.

یک معلم می تواند دانش خود را به طالب آن منتقل کند اما از فیلتربینش محصل ، علم رد شده و به نوعی که گیرنده تعیین می کند در گنجینه ی ادراکات او وارد و ممزوج می گردد.

بنا براین ادراک افراد ی که از یک دانش و معلم بهره گرفته اند با همدیگر متفاوت و گاهی متضاد می باشد.

ترانه سرا آهنگ خود را می خواند و شما با گوش خودتان آن را گوش می کنید و از فیلتر احساس خود آن را گذرانده و به مجموعه ی ادراکات خود می افزایید.
و همین مسئله است که موجب تفاوت انسان ها است وآن ها را از هم متمایز می نماید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of