• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

زندگی در بهشت

زندگی در بهشت

زندگی در بهشت
كار سختي است ، اما مي شود! (داريوش عبدالهى فرد)

در سفري كوتاه ، كنارجاده براي يك چايي توقف كردم . منظره هايي كه جلوي چشمم بودند و همه ي چيز هايي كه مي شد ديد و شنيد و حس كرد واز آن هاخاطره داشت بي نهايت بودند.

آبي آسمان ، توناليته كوه هادر پشت هم ديگر، سبزي درختان، گل ها و گياهان خاص، سنگريزه هاي متنوع و رنگ به رنگ فراوان، صداي عبور خود رو ها، بوي خاص محيط، دود سماور چاي فروش ، موسیقی دل نواز ي كه در آن جا پخش مي شد، طعم خاص چاي كه با برگ درخت ” به ” معطر شده بود ، با بعضي حس هاي آزار رسان مثل مگس سمجي كه دور قندان و دور و برمان بود و گرماي محيط رقابت داشتند تا جايي در اعماق حس بوجود آورند وحالي خوش و يا ناخوش در من ايجاد ولحظه اي را به گونه اي خاص برايم ثبت كنند. روزانه ميليون ها منظره و صحنه از جلوى چشم ما رد مي شوند و صدا ها وبو هاي مختلفي در محيط هست كه ماآن ها را نمي بينيم و نمي شنويم .

انتخاب با ما است ؛ در طول زندگي فقط چيز هايي را ديده ايم كه درونمان مي خواسته و جذب كرده است ، و البته تا حدود زيادي همان درون ما در کنترل و اختيار ما است. شخصيت ما متاثر از محيطي است كه از آن در طول تاريخ زندگي مان عبور كرده ايم و از تريليارد ها خاطره و ديدار و عبور و سمع و لمس ، فقط آنچه را خواسته ايم ، در ضمير خود ثبت كرده ايم.

اين روند هر چند تدريجي است وبه يك باره همه چيز و نحوه زندگي ما قابل تغيير نيست ، اما قابل كنترل است ، مي شود با يك تصمیم جدي بدي ها و كاستي ها و مزاحمت هارانديد و از آن ها عبور كرد . مي شود از آن كه بر ما بدي كرد گذشت كرد، تا از بدي نگذريم در اندرونمان ما را به چالش فرا خواهد خواند وبه ما آزاررسانده و بيمارمان خواهد كرد. كساني كه به مهارت اداره ضمير خويش مي رسند در بهشت زندگی مي كنند.

كار سختي است ؛ اما مي شود!

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of