• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

زندگی را زندگی کن

زندگی را زندگی کن

زندگی را زندگی کن

«از داریوش عبدالهی فرد»

لحظه ها رازندگی کن
مرگ در یک قدمی است
در زمستان و سياهى ، در غروب
در نبود مهر و ماه ،
در سكوت سرد ، گاه
از بهار و زندگى بايد سرود
هر سحر را زندگى بايد نمود
از نگاه پاك خورشيد فروزان
از طلوع صبح فردا
از افق ،
نور اميدى كه مى دارد نويد
جملگى بايد سرود
زندگی را زندگى بايد نمود

از طلوع صبح فردا از افق ، نور اميدى كه مى دارد نويد جملگى بايد سرود زندگی را زندگى بايد نمود

از طلوع صبح فردا از افق ، نور اميدى كه مى دارد نويد جملگى بايد سرود زندگی را زندگى بايد نمود 

از طلوع صبح فردا از افق ، نور اميدى كه مى دارد نويد جملگى بايد سرود زندگی را زندگى بايد نمود

از طلوع صبح فردا از افق ، نور اميدى كه مى دارد نويد جملگى بايد سرود زندگی را زندگى بايد نمود

از طلوع صبح فردا از افق ، نور اميدى كه مى دارد نويد جملگى بايد سرود زندگی را زندگى بايد نمود

از طلوع صبح فردا از افق ، نور اميدى كه مى دارد نويد جملگى بايد سرود زندگی را زندگى بايد نمود

از طلوع صبح فردا از افق ، نور اميدى كه مى دارد نويد جملگى بايد سرود زندگی را زندگى بايد نمود

از طلوع صبح فردا از افق ، نور اميدى كه مى دارد نويد جملگى بايد سرود زندگی را زندگى بايد نمود

از طلوع صبح فردا از افق ، نور اميدى كه مى دارد نويد جملگى بايد سرود زندگی را زندگى بايد نمود

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع رسانی