• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

سایه جز نمودی از نبود نور او و حضور غیر نیست.

  • سایه جز نمودی از نبود نور او و حضور غیر نیست.

    سایه جز نمودی از نبود نور او و حضور غیر نیست.

سایه جز نمودی از نبود نور او و حضور غیر نیست.

داریوش عبدالهی فرد

هر دمی فکری چو مهمان عزیز _
آید اندر سینه ‌ات هر روز نیز _
فکررا ای جان به جای شخص دان _
زانکِ شخص ازفکر دارد قدر و جان (مولوی) .

دوستان عزیزجدیدم – که مهمانان فکر امروزم هستید – مقدمتان را گرامی می دارم. مدت ها بود که زبان بسته بودم و در حال خود فرو رفته. گفتن و شنیدن، زبانی می خواهد وگوشی که آن را مشتری باشد. وعاشق،سینه ای می خواهد که شرحه شرحه ی از فراق باشد و شرح درد اشتیاق را با او بگوید و بشنود. اشتیاق چیست ؟ بجز تمنای وصال؟! ودرد عاشق چیست؛ جز فراق؟ وکیست آن که سخن عشق را بفهمد؛جز عاشق؟

هر که او از هم‌زبانی شد جدا
بی زبان شد گرچه دارد صد نوا
چونکِ گل رفت و گلستان درگذشت
نشنوی زآن پس زِبلبل سر گذشت (مولوی)

گم کرده ی اصل خویشم و جویای وصل خویشتن؛ که درطلبش جفت بد حالان شدم و با آن ها درغم هایشان او را جستم و با خوش حالان انیس شدم و در شادی هایشان دنبال او گشتم. اما آن چه شدم یکی از دیگران بود که شباهتی با من نداشت.

روزگار بود و منِ درون ، که با هم در جدال بودیم و در این جدالی که نامش را زندگی گذاشتیم ، من به دنبال آفتاب درون خویش بودم و روزگار جز سایه ای از دیگری را بر من نمی نمود وسایه ها جز نقشی از غیر در برابرآفتاب ودر پیرامون من نبودند. رَستن از حبس این نیستیِ هستی نما، آرزویم شد و تمنای وجودم. به درون سایه دویدم تا آن ها را لمس کنم و با آن ها زندگی را تجربه کنم و با خروج از این پیرامون ،به درون خویش برگردم. اما همین شجاعت ، درون مرا با ماهیت بی وجود سایه ها آشنا ساخت.

سایه ها جز نمودی از نبود نور او و حضور غیر نبودند ودیدم اگر غیری در میان نباشد ، او همچنان می درخشد و مهر می بخشد.سایه ها را اشخاص و اشیا و نفس ها می سازند وهر جا که مانعی نباشد، در برابر نور حقیم ، ونه در سایه او. نور حق را نه در سایه ی دیگری که در برابر خود او در می یابیم . واین نور همان نوری است که ما از آن به وجود آمده ایم واز آن گرما می گیریم و در وجود بی سایه اش وجودمان مشهود و موجود می شود وبا انفصال از او سردیم وساکت و نامریی و نا موجود.

سایه جز نمودی از نبود نور او و حضور غیر نیست. سایه جز نمودی از نبود نور او و حضور غیر نیست. سایه جز نمودی از نبود نور او و حضور غیر نیست. سایه جز نمودی از نبود نور او و حضور غیر نیست.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of