• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

شور هستی

شور هستی

شور هستی

(از داریوش عبدالهی فرد)
🍏🍏
طعم خوب زندگی تان هر زمان پر شور باد
لحظه هاتان پر طراوت ، جانتان کیفور باد
🍏🍏
شورِهستى گر نباشد، نيستى اندر حيات
بى وجود شور ، هستى زنده، اما چون نبات
🍏🍏
عزم خود را جزم كن تا وا رهى از هر کمند
شور سرمستى نجاتت مى دهد از هر گزند
🍏🍏
هسته ى هستى همان شور تو در روياى توست
هر زمان شادى تو ، عشقی ساطع از دنياى توست
🍏🍏
همت افزون کن مقام شاه والا آنِ توست
گر بخواهی جایگاه عرش اعلا زآنِ توست
🍏🍏
اندرون را پر كن ازحس نشاط و عشق و شور
جلوه ى هستى نگر ، تا باز بينى مهر و نور
🍏🍏
زندگی زیبا شود گر شور گیرد جان تو
نرم می گردد چو مومی این جهان دستان تو
🍏🍏
«داریوش»این شور را می گیردازنیروی دوست
گر توانی هست ، نیرو از سرِ بازوی اوست
🍏🍏
اَفکَنَد با بانگ نایش ، شور دل در آسمان
آن چه از نایش بر آید، بشنود گوشش همان

زندگی زیبا شود گر شور گیرد جان تو نرم می گردد چو مومی این جهان دستان تو

«داریوش»این شور را می گیردازنیروی دوست گر توانی هست ، نیرو از سرِ بازوی اوست

اَفکَنَد با بانگ نایش ، شور دل در آسمان آن چه از نایش بر آید، بشنود گوشش همان

زندگی زیبا شود گر شور گیرد جان تو نرم می گردد چو مومی این جهان دستان تو

«داریوش»این شور را می گیردازنیروی دوست گر توانی هست ، نیرو از سرِ بازوی اوست

اَفکَنَد با بانگ نایش ، شور دل در آسمان آن چه از نایش بر آید، بشنود گوشش همان

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع رسانی