• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

عشق و عقل

عشق و عقل

ازداریوش عبدالهی فرد
🔹
عشق جان را می دهد شور و نوا ،مهر و صفا
عقل گوید کو مرا از این صفا ، سود و نوا؟

🔹
عشق را در دفترش با هیچ حسابی کار نیست
عقل گوید از چه رو ، قصدتو از این کار چیست؟

🔹
عشق را در سر نباشد جز ز سرّ دلبری
عقل اندیشد ز کار خودچه سودی می بری؟

🔹
عشق هردم در پی آب است بر گلدان خود
عقل می گوید نصیبم چیست بر دندان خود

🔹
عشق صاحب را دگرگون هم چو مجنون می کند
عقل خواهش بهر ثروت های قارون می کند

🔹
عشق دل را می دهد تا دلبری زیبا شود
عقل می خواهد لباسش از زر و دیبا شود

🔹
عشق هر جا هست در پی ، یادگاری ماندنی است
عقل می گوید ، که این ها داستانی خواندنی است

🔹
عشق با یک شعله در یک لحظه می جوشد چو آب
عقل می جوید بیابد بر چنین حالی جواب

🔹
عشق گر جنبد به آنی زندگانی می کند
عقل تا جنبد هدر عمر جوانی می کند

🔹
عشق را با مصلحت هرگز سری و کار نیست
عقل را جز مصلحت سنجی دگر افسار نیست

🔹
عشق در اندیشه و رویای يك دلدادگيست
عقل در اندیشه ی فرمول این نوع سادگيست

🔹
عشق دارد هارمونی با صد نوای زندگی
عقل می خواهد بیابد چاره ی پایندگی

🔹
عشق هردم حال را در دل تنفس می کند
عقل بهر زندگی فکر و تفحص می کند

🔹
عشق را گویند هر کس داردش دیوانه است
عقل می گوید که هر کس داردم فرزانه است
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of