• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

مهربان باش و بيا

مهربان باش و بيا

داریوش عبدالهی فرد
🍏🍏🍏🍏🍏
پشت سر
خوب
پشت سر
زنده بود
پشت سر
خاطره هاى شاداب
شعف بودو نشاط
روبرو
مه آلود
روبرو
حزن اندود
روبرو
ابر سياه
انتظار باران
تا ببارد و
بشويد اندوه
تا كى اينقدر
به حسرت باشيم
تابه كى آرزوى
باز رسيدن به عقب
تا كى اميد ببنديم
كه يك روز دگر
مى توان
باز به دريادل بست
مى توان
باز به صحرا رقصيد
جانم آخر ز چه رو
تا چهل سال
عقب برگشتن
آرزوى ما شد؟
وسرانجام
زمان مى چرخد
و در انبوه سياهى
باران
غم دل مى شويد
مهرمان آبان شد
مهربانى به سرامان نامد
آذر اينجا
ز تو مى ترسم من
بعد دى بهمن هم
بر سرم آوار است
وه چه تلخ آمد و رفت
كوه برف و بهمن!
و سكوت اسفند
و هنوز …
زير آوار
فرو مانده وطن
كو مرا فروردين
و بهشت واپس
گرم تر شو خرداد
تير گرمم كن تو
آب كن يخ ها را
جمع كن سرما را
ظلم بر ماها را
تا به مرداد رسيم
و سپس شهريور
پشتمان گرم كند
دلمان گرم شود
مهر برمى گردد
و پى آن آبان
مهربان باش و بيا
من تو را منتظرم.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of