• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

موج سوار

موج سوار

موج سوار

داريوش عبدالهى فرد

زندگى موج غم و شادى هاست
گاه ما موج سواريم
و گهى موج به ما هست سوار

وقتى از اوج بلندى بخروشيم منم
جز كفى بيش به دريا نشويم
زير خود مى كشد آن موجِ بلند مهلك

اين حبابى كه غرور
دور ما افكنده است
حافظ عِرض و حيات ما نيست !
.
🍎🍎🍎🍎🍎

وقتى از اوج بلندى بخروشيم منم جز كفى بيش به دريا نشويم زير خود مى كشد آن موجِ بلند مهلك
اين حبابى كه غرور دور ما افكنده است حافظ عِرض و حيات ما نيست !

وقتى از اوج بلندى بخروشيم منم جز كفى بيش به دريا نشويم زير خود مى كشد آن موجِ بلند مهلك
اين حبابى كه غرور دور ما افكنده است حافظ عِرض و حيات ما نيست !

وقتى از اوج بلندى بخروشيم منم جز كفى بيش به دريا نشويم زير خود مى كشد آن موجِ بلند مهلك
اين حبابى كه غرور دور ما افكنده است حافظ عِرض و حيات ما نيست !

وقتى از اوج بلندى بخروشيم منم جز كفى بيش به دريا نشويم زير خود مى كشد آن موجِ بلند مهلك
اين حبابى كه غرور دور ما افكنده است حافظ عِرض و حيات ما نيست !

وقتى از اوج بلندى بخروشيم منم جز كفى بيش به دريا نشويم زير خود مى كشد آن موجِ بلند مهلك
اين حبابى كه غرور دور ما افكنده است حافظ عِرض و حيات ما نيست !

وقتى از اوج بلندى بخروشيم منم جز كفى بيش به دريا نشويم زير خود مى كشد آن موجِ بلند مهلك
اين حبابى كه غرور دور ما افكنده است حافظ عِرض و حيات ما نيست !

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع رسانی