• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

نمای تصاویر رادیولوژی کوید 19 به چه شکلی است؟

  • نمای تصاویر رادیولوژی کوید 19 به چه شکلی است؟

    نمای تصاویر رادیولوژی کوید 19 به چه شکلی است؟

نمای تصاویر رادیولوژی کوید 19 به چه شکلی است؟

نمای تصاویر رادیولوژی کوید 19 به چه شکلی است؟

✅ تصاویر رادیولوژی نمونه از مقاله مجله ی وزین NEJM از بیماران مبتلا به کرونا ✅نمای سی تی ریه ی بیمار مرد مبتلا به نوع غیر شدید بیماری در روز هشتم (A) و پانزدهم بستری (B) بعد از دریافت درمان حمایتی ✅
multilobular and subpleural ground-glass opacity and consolidation ✅ نمای سی تی ریه ی بیمار خانم مبتلا به نوع شدید بیماری در روز اول (C)
multilobular ground-glass opacity and consolidation ✅ و چهارم بستری (D)
بعد از دریافت درمان حمایتی که پیشرفت بیماری را نشان می دهد
multilobar subsegmental consolidation ✅ عکس قفسه ی سینه آقای ۳۹ ساله با بیماری غیر شدید (E)
minor infiltrates in the right lower lobe ✅ رادیولوژی قفسه سینه آقای ۴۹ ساله با بیماری شدید (F)
diffuse patchy shadowing and consolidation

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of