• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

نمای تصاویر رادیولوژی کوید 19 به چه شکلی است؟

نمای تصاویر رادیولوژی کوید 19 به چه شکلی است؟

نمای تصاویر رادیولوژی کوید 19 به چه شکلی است؟

✅ تصاویر رادیولوژی نمونه از مقاله مجله ی وزین NEJM از بیماران مبتلا به کرونا ✅نمای سی تی ریه ی بیمار مرد مبتلا به نوع غیر شدید بیماری در روز هشتم (A) و پانزدهم بستری (B) بعد از دریافت درمان حمایتی ✅
multilobular and subpleural ground-glass opacity and consolidation ✅ نمای سی تی ریه ی بیمار خانم مبتلا به نوع شدید بیماری در روز اول (C)
multilobular ground-glass opacity and consolidation ✅ و چهارم بستری (D)
بعد از دریافت درمان حمایتی که پیشرفت بیماری را نشان می دهد
multilobar subsegmental consolidation ✅ عکس قفسه ی سینه آقای ۳۹ ساله با بیماری غیر شدید (E)
minor infiltrates in the right lower lobe ✅ رادیولوژی قفسه سینه آقای ۴۹ ساله با بیماری شدید (F)
diffuse patchy shadowing and consolidation

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of