• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

وسوسه های ناز من

وسوسه های ناز من

وسوسه های ناز من

“داریوش عبدالهی فرد”

وسوسه های ناز من،
شور شما نیاز من …
صوت تَرَنُّم هوس
برده دل و حواس من

چشمک تک ستاره ها
روشنی شراره ها
دیدن عمق جاده ها
سرک کشی به سایه ها
به من میده قرار من .

خورشیدو نازش می کنه
ماهو نوازش می کنه
ستاره رو گول می زنه
از کوها خواهش می کنه
تو دریا جفتک می زنه
تک ها رو پاتک می زنه
میره پیش ستاره ها
داد می زنه ،
های می کنه، هوی می کنه… بچگی آم یادم می آد؛
گربه ی ناز تو خونه
ماهی قرمز توی حوض
گنجشک نازِ نازِ من…
پرواز من ، پرواز من
قایم موشک پشت خونه
الک دولک ، دوز و کلک
گرگم و گله می برم
نمی ذارم ، نمی ذارم… دوستی با ستاره ها
آتیش بازی با رفقا
صدا صدا، صدا صدا

زمستون و …
گلوله برفی بازی ها
تابستون و …
گِل بازی ها ، آب بازی ها

فواره ی تو حوضمون
آب می پاشید روی ما ها
نمک می ریختیم توی حوض
تا شور بشه ، مثل دریا…
یه روز دائیم اومد بگه؛
من کودکم مثل شما…
پرید تو حوض و فواره
وای آی خدا ، وای آی خدا…
خون می چکید از زیرپاش
وای آی خدا ، وای آی خدا
هیچوقت دیگه یادم نرفت
نمک نریزم توی حوض
دائیم از اون روز ها به بعد
بزرگ شده مثل شما.

وسوسه های نازمون
مونده توی خاطر ما
دلم می خواد بازی کنم
مثل همون خاطره ها …
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع رسانی