• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

گریه و خنده

گریه و خنده

(داریوش عبدالهی فرد)
😂
گریه و خنده ، غم و شادی ما جفت هم است
هر که با گریه نخندد ، یه جو از عقل کم است
😂
گرکه اول به جهان گریه کنان آمده ای
خنده ها کرده پدر ، چون که قدومت نِعَم است
😂
ساز کن زندگیت را به غم و گریه بساز
زیر شد زندگیت ، پشت سر آن که بم است
😂
سیم را چنگ بزن ، نغمه ی خوشحالی ساز
ساز دل ساز بکن، گر به دل آلام و غم است
😂
مهلتی زندگیت داده که لذت ببری
گر به غصّه گذرد ، فرصت شادیت کم است
😂
«داریوش» این غم و شادیش غنیمت داند
گر دمش گریه شده، خنده بر آن باز دم است!
😂

☘️

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع رسانی