• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

گپ‌ دوستانه

گپ‌ دوستانه

گپ‌ دوستانه

داریوش عبدالهی فرد.

یک گپ دوستانه را
در حسرت مانده ام
گیوه هایم را بدهید
راه دور است
می خواهم
به گذشته برگردم

در کافه خاطره ها
دو فنجان چای داغ
بخار می شود
و من فرسنگ ها دورتر
در اين زمان مه آلود
همه چیز ،
و حتی تو را
ویروس می بینم
چه شد با ما
که اینگونه بی تاب برگشتنیم

اين روز ها
دست ها مان
با محبت فشرده نمى شود،
از نفس گرم همديگر
مى پرهيزيم،
دم به دم دست ها را
مى شويیم،

و آغوش
برایمان ،
یک آرزوى محال است .

 

گپ‌ دوستانه داریوش عبدالهی فرد. یک گپ دوستانه را در حسرت مانده ام
گیوه هایم را بدهید راه دور است می خواهم به گذشته برگردم در کافه خاطره ها دو فنجان چای داغ بخار می شود

گپ‌ دوستانه داریوش عبدالهی فرد. یک گپ دوستانه را در حسرت مانده ام
گیوه هایم را بدهید راه دور است می خواهم به گذشته برگردم در کافه خاطره ها دو فنجان چای داغ بخار می شود

گپ‌ دوستانه داریوش عبدالهی فرد. یک گپ دوستانه را در حسرت مانده ام
گیوه هایم را بدهید راه دور است می خواهم به گذشته برگردم در کافه خاطره ها دو فنجان چای داغ بخار می شود

گپ‌ دوستانه داریوش عبدالهی فرد. یک گپ دوستانه را در حسرت مانده ام
گیوه هایم را بدهید راه دور است می خواهم به گذشته برگردم در کافه خاطره ها دو فنجان چای داغ بخار می شود

گپ‌ دوستانه داریوش عبدالهی فرد. یک گپ دوستانه را در حسرت مانده ام
گیوه هایم را بدهید راه دور است می خواهم به گذشته برگردم در کافه خاطره ها دو فنجان چای داغ بخار می شود

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of