• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

یادداشت ها و برداشت های من از زندگی (۱)

یادداشت ها و برداشت های من از زندگی (۱)

(نویسنده داریوش عبدالهی فرد)
☘️
بعد از سال ها زندگى با دوندگى
دريافتم ؛
اينكه چه كسى هستى براى هيچ كس مهم نيست،
اينكه به چه دردشان مى خورى برايشان مهم است
☘️

دانستم كه؛
هيچ كس در فكر رويا هاى تو نخواهد بود و بايد خودت معمار طرح ها و ايده هاى خودت باشى
☘️

به اين نتيجه رسيدم كه؛
با اندوخته اى كه با پايمال كردن حق ديگران به دست می آورى سنگين بار تر مى شوى و نمى توانى سبك بال و سبك روح به مقصد پرواز بكنى
☘️

درك كردم كه ؛
آسمان زيباست و زمين فراخ است، و دنيا پر از نعمت است و هيچ چيز براى هيچ كس كم ندارد و لازم نيست براى داشتن ، داشته هاى ديگران را كم كرد
☘️

فهميدم ؛
بايد از مال و داشته هاى دنيوى خود سهمى هم براى ایده ها و امیال خود كنار بگذارى
☘️

آگاه شدم كه؛
موقع مرگ كسى كه حتماً از تو ارثى نمى برد خودت هستى
☘️

به اين نتيجه رسيدم كه ؛
آن چه اندوخته اى مال تو نيست و آن چه بخشيده اى مال تو است
☘️

فهميدم؛
براى گذاشتن به ديگران نبايد مديون حق عده اى ديگر بشوى
☘️

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of