• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

رها شو

  • رها شو
    رها شو

    رها شو از داريوش عبدالهی فرد 🎈 نترس از رهايی ، تنت را رها كن دلت مبتلا جسم وجان را رها كن 🎈 رها كن خودت را ، به آغوش هستی رها شو و بگذر ، گذشتی [...] ادامه مطلب