• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

همه چیز در مورد منیسک

همه چیز در باره منیسک

منیسک چیست؟

منیسک ها ساختارهایی غضروفی- فیبری هستند که در مفصل زانو در حد فاصل ران و درشت نی ( تیبیا ) قرار دارند. سطح فوقانی آنها مقعر بوده و در آنها کوندیل استخوان ران قرار می گیرد. سطح تحتانی آنها صاف بوده و به استخوان تیبیا اتصال مییابند.
قسمت  محیطی منیسک ها محدب بوده و به کپسول مفصلی زانو اتصال دارد.
لذا منیسک ها در برش عرضی سه گوشند که قاعده آنها به سمت محیط و رأس آنها به سمت مرکز است.

وظایف عمده منیسک ها چیست؟

پر کردن فضای مفصلی واصلاح تفاوت شکل کوندیل های فمور و تیبیا
.پیشگیری از گیر افتادن سینوویوم وکپسول در فضای مفصلی
.نرم و روان سازی حرکات مفصلی
.کمک به انتشار مایع مفصلی وتغذیه ی مفصل
.کمک به ثبات مفصل با افزایش سطح تماس بین تیبیا و فمور
.کاهش استرس ها ی وارد بر مفصل با جذب شوک وانرژی های وارده
.عمیق تر کردن فضای مفصلی
.کمک به تحمل وزن ۹۵% در فلکشن و۵۰% در اگستانسیون زانو

 

منیسک داخلی چه ویژگی هایی دارد؟

منیسک داخلی به شکل C باز بوده شعاع آن از منیسک خارجی بیشتر است و دو شاخ قدامی و خلفی دارد.
شاخ خلفی پهن تر از قدامی است و درست در جلوی رباط صلیبی خلفی ( PCL ) به تیبیا اتصال دارد.
شاخ قدامی mm 8-6 جلوی رباط صلیبی قدامی    ( ACL )به تیبیا اتصال دارد.
قسمت محیطی به کپسول داخلی واز طریق لیگامان کورونری به لبه فوقانی تیبیا میچسبد.

منیسک خارجی چه ویژگی هایی دارد؟

منیسک خارجی به شکلCبسته است؛ شعاع این منیسک از نوع داخلی کمتر است.
نسبت به منیسک داخلی سطح بیشتری از بخش فوقانی تیبیا  را می پوشاند و از اطراف به کپسول مفصلی خارجی زانو اتصال دارد.
شاخ قدامی به ناحیه ی جلوی برآمدگی های بین کوندیلی می چسبد.
شاخ خلفی به ناحیه ی خلف برآمدگی های بین کوندیلی در جلوی محل اتصال شاخ خلفی منیسک داخلی میچسبد.
•بعد از جراحی منیسک ورزشکار کی می تواند به مسابقه برگردد؟
زمان بازگشت به تمرین و مسابقه بر حسب نوع صدمه دیدگی و نوع درمان انجام شده و پروتکل بازتوانی صورت گرفته برای ورزشکار متغیر است. اما بطور کلی قبل از ۱۲  هفته بعد از ترمیم منیسک نمی تواند به سر تمرین اولیه بازگردد.ولي بعد از اكسيزيون اين كار زودتر ميسر خواهد بود.

 

چرا منیسک خارجی تحرک بیشتری دارد؟

شاخ خلفی منیسک خارجی اتصالاتی به کوندیل داخلی فمور از طریق لیگامان های منیسکو فمورال wrisberg وhamphery دارد که در باز و بستن زانو منیسک را بطرف خود میکشند.
همچنین اتصالاتی بین آن و فاسیای عضله ی پوپلیته و Arcuate complex در گوشه ی خلفی خارجی زانو وجود دارد.
تاندون عضله ی پوپلیته توسط غشای سینویال پوشیده شده ؛در حاشیه ی خارجی منیسک شیاری ایجاد کرده و محیط خارجی منیسک خارجی را از کپسول مفصلی و لیگامان فیبولار کلاترال جدامی کند.

چرا منیسک داخلی بیشتر آسیب میبیند؟

منیسک خارجی شعاع کمتر،عرض  تنه ی پهن تر، و محیطی ضخیم تر داشته ومتحرک تر است
منیسک داخلی شعاع بیشتر، تنه ی کم عرض تر، ومحیطی نازک تر داشته وتحرک کمتری دارد
این مسائل میتوانند دلائلی برای آسیب پذیری بیشتر منیسک داخلی  باشند

چرا شاخ خلفی منیسک داخلی بیشتر آسیب میبیند؟

شاخ قدامی منیسک داخلی حرکت بیشتری از شاخ خلفی دارد و لذا بیشترین صدمات به شاخ خلفی منیسک داخلی که کمترین حرکت را دارد وارد می آید.
چرادربعضی از آسیب های منیسک زانوقفل میشود و دربعضی نه؟پارگی های کوچک و محدود به شاخ خلفی ایجاد درد،تورم راجعه واحساس بی ثباتی در زانو میدهند.
پارگی های طولی وسیع دسته سطلي( Bucket handle tears ) در صورت جابجا شدن قسمت پاره شده ي داخلي به فضای بین کوندیلی در قدام می توانند موجب قفل شدن زانو بشوند. در این شرایط قسمت قدامی منیسک مانع باز شدن کامل زانو در درجات آخر می گردد.

مکانیسم آسیب دیدن منیسک چگونه است؟

در جوان ها:پارگی منیسک اغلب در زمانی رخ می دهد که فرد روی زانوی خم ناگهان بلند شود و همزمان ساق پا به خارج یا داخل پیچ بخورد. این وضعیت باعث گیر افتادن منیسک ها و پارگی آنها می شود. این حرکت چرخشی ساق پا در اثر ضربه ای که بازیکن دیگر به تنه ورزشکار می زند و یا در اثر گیر افتادن پا در چاله و یا گودال آب و یا چمن سفت نیز اتفاق می افتد.
در میانسالان: در حال تحمل وزن دچار پیچش زانو و درد ناگهانی می شود. و یا  موقع برخاستن از حالت چمباتمه زدن درد شدیدی را با شنیدن صدایی خاص حس می کند.
درمسن ها :علائم احساس گرفتگی؛یا کلیک در اثر ضربات غیر تیپیک و خفیف و در زمینه ی دژنراسیون منیسک بوجود می آید .
منيسك ديسكوئيد يك شكل آناتوميك نادرى از منيسك است كه در بعضى افراد و عمدتاً در منيسك خارجى زانو ديده مى شود و شكل كروى (به جاى هلالى) داشته و يك طرف سطح مفصلى زانو را فرا مى گيرد.گاه تا سال ها بدون علامت مى ماند و در مواردى ، بويژه در صورت آسيب ضربه اى و پاره شدن و گاه به خودى خود علامت دار مى شود و موجب درد و تورم و قفل شدگى زانو و ايجاد صدا و گير در زانو مى شود . تشخيص با معاينه و ام آر آى است كه ضخيم شدگى و گرد بودن منيسك مشاهده مى گردد. درمان آن با برداشت قسمتى از منيسك با آرتروسكوپى و به شكل هلالى در آوردن آن است.

جراحات منیسک به چه شکل هایی  دیده میشوند؟

• جراحات طولی  منیسک (longitudinal)
• جراحات شعاعی منیسک  (radial)
• جراحات افقی  منیسک (horizontal)
• جراحات مایل منیسک (oblique)
• جراحات دسته سطلي منیسک (bucket handle)
• جراحات فلپ شکل منیسک (flap)
• جراحات کمپلکس منیسک (complex)

در پارگی منیسک دنبال چه علائم ونشانه هائی می گردیم؟

حس جاخالی رفتن : در موارد شدید
حس قفل شدن :در موارد پارگی طولی و دسته سطلی و جابجایی منیسک
درد وتندرنس لکالیزه در سطح مفصلی؛ که باید از درد های ارجاعی کمر و لگن و مفصل ران وکشکک تشخیص داده شوند
تورم بدنبال ضربه :در پارگی های محیطی و در جوان ها
ضعف عضله چهار سر ران :در مواقع تشخیص تاخیری
احساس صدای کلیک یاگرفتگی در حین حرکات فلکشن ؛اگستنشن؛وروتیشن زانو
کاهش دامنه حرکتی مفصل زانو

تست های اختصاصی برای آسیب منیسک ها کدامند؟

‏McMurry:
بیماردر حالت سوپاین بوده و زانو کاملا خم شده و معاین لبه ی خلفی داخلی مفصل را با یک دست لمس میکند و با دست دیگر پا را میگیرد. در حالیکه پا را در حد اکثر چرخش خارجی نگه داشته است ؛زانو به آهستگی باز میشود.وقتی فمور از روی منیسک پاره عبور میکند یک صدای کلیک سمع یا لمس میشود.
در مورد منیسک خارجی نیز پا در حد اکثر چرخش داخلی قرار گرفته و لبه خلفی خارجی مورد معاینه قرار میگیرد.
احساس کلیک در فاصله ی خم کامل تا ۹۰درجه ؛پارگی شاخ خلفی وبعد از آن پارگی در تنه و شاخ قدامی را نشان میدهد
منفی بودن این تست دلیل عدم پارگی نیست
‏(Apply(grinding test :
بیمار در حالت  proneبوده و زانو تا ۹۰ درجه خم و قدام ران روی میز فیکس میشود.
پا و ساق بالا کشیده شده و روتیت میشوند ؛در صورت درد دلیل ضایعه ی لیگامانی است.
حال پا و ساق به پائین فشار داده شده و روتیت میشود؛در صورت درد یا صدای خاص دلیل پارگی منیسک میتواند باشد.
‏Squat test:
تکرار چمباتمه نشستن در چرخش داخلی و خارجی ساق پاها است.
درد در چرخش داخلی نشانه ی آسیب منیسک خارجی و درد در چرخش خارجی  نشانه ی آسیب در منیسک داخلی است.
اما مسئلهی مهم تر محل تندرنس در سطح مفصلی است که در تعیین محل آسیب کمک بیشتری می کند.

تشخیص پارگی منیسک چگونه ممکن است؟

تشخیص  با کمک تاریخچه ومعاینه وپاراکلینیک وآرتروسکوپی تا۹۵%ممکن است.
درمواقع پارگی منیسک ها معمولا“ آسیبهای همراه در کپسول مفصلی و لیگامان ها وسطوح غضروفی مفصلی نیز دیده می شود که باید به فکر آن ها نیز بود..
آرتروسکوپی دقیق ترین وسیله برای تشخیص آسیب های منیسک و ضایعات همراه است.

MRI در تشخیص آسیب های منیسک چه کمکی میکند؟

امروزه روش استاندارد غیر تهاجمی برای تشخیص ضایعات منیسک محسوب شده و دقت بالائی دارد.
   ضایعات منیسک به ۴ گروه در MRIتقسیم میشوند.
• گروه :I ناحیه کوچکی از منیسک دارای افزایش سیگنال است.
• گروه :II ناحیه ای خطی دارای افزایش سیگنال است که به سطح مفصلی گسترش ندارد.
• گروه‌III: افزایش غیر عادی سیگنال که از یک طرف به سطح مفصلی یا لبه خارجی منیسک می رسد.
• گروه IV: افزایش غیر عادی سیگنال که از دو طرف به سطح مفصلی یا لبه خارجی منیسک می رسد.

آیا درمان جراحی با این همه وظایف منیسک اندیکاسیون دارد؟

• چنانچه علایم پایدار بماند و با انجام درمانهای غیر جراحی رفع نگردد و یا  فرد بخاطر نوع شغل یا ورزش نیاز به رفع سریع علایم دارد؛ و در افرادی که دچار علایم شدید و خاص مثل قفل شدن زانو و جاخالی رفتن هستند درمان جراحی در اسرع وقت انجام  می شود.
• اگر ضایعه قابل ترمیم باشد مثلا یک پارگی بزرگتر از ۱ سانتی متر در ناحیه عروقی حاشیه منیسک در فرد جوان داشته باشیم حین عمل جراحی ترمیم می گردد.
• اما از آنجا که اغلب صدمات منیسکها که عمدتا در ناحیه غیر عروقی آن قرار دارند قابل ترمیم نیستند لذا قسمت معیوب و بدون فانکشن منیسک رابرداشته وسایر نقاط سالم آن راحفظ می کنند.
• در حین جراحی زانو اگر صدمه همراه در رباط های زانو وجود داشته باشد( رباط صلیبی قدامی شایعترین رباط زانو است که دچار صدمه همراه با جراحت منیسک    می شود ) ضایعه رباطی را هم بازسازی می کنیم.
• در مواردی که از روش آرتروسکوپی بجای جراحی باز استفاده گردد زمان بستری کوتاهتر و رسیدن به بهبودی سریع تر است

آیا منیسک ها عروق و اعصاب دارند؟

منیسک هاازحاشیه به داخل از سه قسمت قرمز؛قرمز-سفید؛ وسفید تشکیل شده اند.
بجز قسمت محیطی منیسک ها سایر بخشهای آنها بدون رگ بوده و از راه انتشار از مایع مفصلی تغذیه می شوند.
۳۰%-۱۰ حاشیه خارجی منیسک خارجی و %۲۵-۱۰ حاشیه منیسک داخلی عروق دارند.
اعصاب منیسک ها  از عروق  پیروی می کنند و بیشترین عصب گیری در شاخ قدامی و خلفی وجود دارد

درمان جراحی منیسک چگونه است؟

🌷در درمان جراحی منیسک سعی اولیه بر حفظ و ترمیم منیسک تا حد ممکن است
🖍اگر ضایعه قابل ترمیم باشد مثلا یک پارگی بزرگتر از ۱ سانتی متر در ناحیه عروقی حاشیه منیسک در فرد جوان داشته باشیم حین عمل جراحی ترمیم می گردد.
🖍 اما از آنجا که بسیاری از صدمات منیسکها که عمدتا در ناحیه غیر عروقی آن قرار دارند به دلیل فقدان خونرسانی قابل ترمیم نیستند لذا قسمت معیوب و بدون فانکشن منیسک رابرداشته وسایر نقاط سالم آن راحفظ می کنند.
🖍پارگی در ریشه منیسک و‌یا بیرون زده از مفصل تا حد امکان باید ترمیم و جاندازی شود تا از تغییرات تحلیلی بعدی زانو پیشگیری گردد
🖍هرچه پارگی محیطی تر و بیمار جوانتر باشد نتیجه ترمیم و دوختن منیسک بهتر است.
🖍کنترول بعد از جراحی منیسک در موارد ترمیم مشکل تر و طولانی تر از موارد برداشت ناقص و دبریدمان منیسک است

آيا جراحى منيسك ها و رباط هاى زانو ليزرى است؟

جراحى منيسك و رباط ها معمولاً با دو يا چند سوراخ كوچك نيم سانتى مترى يا كمى بزرگتر انجام ميشود و در بين مردم به عمل ليزرى مشهور شده است ولى ليزر در اين عمل استفاده نمى شود و به دليل اينكه اغلب بعد از عمل جاى اسكار عمل مشخص نمى ماند و زانو باز نمى شود ، لذا اين جراحى در بين عموم به اسم جراحى ليزرى مشهور شده است!

درمان پارگی منیسک درفاز بهبودی به چه شکل است؟

اهداف فیزیکال تراپی در این بخش همان اهداف فاز حاد می باشد:
• در افرادی که برای آنها جراحی از نوع برداشتن بخشی از منیسک انجام شده معمولا می توانند در روز بعد از عمل حرکات با تماس کم یا غیر تماسی مثل رکاب زنی روی دوچرخه درجا یا بالا آوردن زانوی کاملا بازراانجام دهند.شواهد نشان می دهند در این دسته از بیماران توان عضله چهار سر رانی در سمت مبتلا تا ۱۲ هفته بعدازجراحی نسبت به سمت دیگرکمتر است لذا باید بر تقویت آن اهتمام بیشتری انجام گیرد.
• در افرادی که  ترمیم اولیه منیسک انجام شده توجه به دو امر اهمیت زیادی دارد اول اینکه تشویق شوند هر چه سریعتر بتوانند زانو را بطور کامل باز کنند که نباید این باز کردن در برابر مقاومت باشد و دوم اینکه نباید قبل از ۴-۶ هفته بعد از جراحی روی پای صدمه دیده اعمال وزن کامل کنند(استفاده از چوب زیر بغل لازم است

باز توانی بعد از جراحی منیسک چگونه است؟

در مواردامکان ترمیم منیسک ها در صورتی که پارگی مختصرو بدون پارگی لیگامانها باشد، بعد از ترمیم از یک بریس لولا دار استفاده می شود. کنترل تورم زانو با بالا قرار دادن اندام و بستن باند فشاری فراهم می شود. 
تمرین استاتیک عضله کوآدری سپس، بالا آوردن اندام و تمرین تقویتی سایر عضلات اندام تحتانی از همان روز بعد از عمل آموزش داده می شوند. با بدست آوردن قدرت کنترل روی اندام تحتانی، بیمار را می توان از همان ابتدا بعد از عمل راه اندازی کرد. در مدت سه هفته اول اجازه داده می شود که تدریجاً زانو تا نود درجه خم شود. تمرینات پیشرونده تقویتی عضله کوآدری سپس، متحرک سازی پاتلا، تمرینات تحریک حس عمقی و تمرینات تحملی (دوچرخه ثابت و شنا) باید در برنامه درمانی باشد. 
شش هفته پس از جراحی بیمار قادر خواهد بود مثل سابق راه برود. ولی در صورتیکه پارگی وسیع باشد چهار الی شش هفته دیگر نیز ادامه ی برنامه لازم است و بیمار پس از سه ماه قادر خواهد بود بدون عصا راه برود.
در مواردی که پارگی در محلی باشد که قابل ترمیم نیست وجراحی به منظور در آوردن قسمتهای پاره شده و یا در آوردن کامل منیسک انجام می شود؛ ضمن شروع زودرس تمرينات تا سه ماه بعد از ضایعه اجازه برگشت به ورزش سنگين به فرد داده نمی شود ، ضمن اینکه بازگشت به فعالیت های قبلی باید تدریجی صورت بگیرد.