• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

پرستار

پرستار

(از داریوش عبدالهی فرد)
☘️
به من گفتند گو از روح ایثار
به ذهنم آمد آن دم یک پرستار
☘️
همیشه ذکر هر بیمار این است
پرستارم فرشته بر زمین است
☘️
اگر سمبل بجویم من به پاکی
پرستار آیدش با سینه چاکی
☘️
پرستاران نجیب روزگارند
فداکاران‌ ناب این زمانند
☘️
اگرچه من طبیبی قدر دانم
به نزد مهربانان بی زبانم
☘️
خورم غبطه به وجدان پرستار
به وقتی که بگیرد نبض بیمار
☘️
برای خدمت پر عشق ایشان
ندارم جمله ای لایق ، عزیزان
☘️
دعا گویم بر این قشر فداکار
خدایا خود تو باش او را پرستار
☘️

(از داریوش عبدالهی فرد)

به من گفتند گو از روح ایثار به ذهنم آمد آن دم یک پرستار
همیشه ذکر هر بیمار این است فرشته بر زمین است
اگر سمبل بجویم من به پاکی آیدش با سینه چاکی

به من گفتند گو از روح ایثار به ذهنم آمد آن دم یک پرستار
همیشه ذکر هر بیمار این است فرشته بر زمین است
اگر سمبل بجویم من به پاکی آیدش با سینه چاکی

به من گفتند گو از روح ایثار به ذهنم آمد آن دم یک پرستار
همیشه ذکر هر بیمار این است فرشته بر زمین است
اگر سمبل بجویم من به پاکی آیدش با سینه چاکی

به من گفتند گو از روح ایثار به ذهنم آمد آن دم یک پرستار
همیشه ذکر هر بیمار این است فرشته بر زمین است
اگر سمبل بجویم من به پاکی آیدش با سینه چاکی

به من گفتند گو از روح ایثار به ذهنم آمد آن دم یک پرستار
همیشه ذکر هر بیمار این است فرشته بر زمین است
اگر سمبل بجویم من به پاکی آیدش با سینه چاکی

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of