• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

احساس و نقش آن در زندگی

احساس و نقش آن در زندگی

داریوش عبدالهی فرد

احساسات انرژی حرکت هستند و انسان ، بدون داشتن یک احساس انرژی بخش ، هیچ حرکت وانگیزه ای برای انجام هیچ کاری ندارد.

هر فردی در هر زمانی ، در سطح خاصی از احساسات قرار خواهد داشت که میزان شدت نیرو های پیش برنده وتوان و قدرت و ظرفیت توانایی انجام کار او را نشان می دهد. این سطح، میزان توان خلاقیت و بنابراین رفتار وی را پیش بینی می نماید.

سه نمونه ازسطوح مختلف احساسات عبارتند از:
الف/
‏Apathy: بی حسی،بی عاطفگی ،بی علاقگی
ب/
‏Anger: عصبانیت،خشم ،غضب
ج/
‏Enthusiasm: اشتیاق،شور و شوق و وجد

سه سطح احساسی ” بی احساسی،خشم،و اشتیاق”، با سه فرد با سه سطح متفاوت انرژی و سرزندگی حیات مرتبط است
و سه نوع متفاوت رفتاری در سه نوع کاملاً متفاوت زندگی را در پی خواهد داشت.
اما این سطوح احساسی می تواند در طول یک روز ، حتی در یک فرد نیز متفاوت و با احساسات دیگر در ترکیب باشد.

وقتی بدانیم احساسات چیست می توانیم آن را کنترول کنیم و احساساتمان را به حرکت در آوریم.

باید اذعان کرد که ؛
کنترول احساس تا حد زیادی جزو توانایی های ما است.

افزایش فرکانس احساسات ما ،رفتار ما را تحت تأثیر قرار داده و قدرت خلاقیت مان را می افزاید تا زندگی متفاوتی را تجربه کنیم.

کلید فهم خوشحالی به درک مفهوم احساس بر می گردد.

خوشی یک احساس منفرد نیست
و در گوشه ای از طیف احساس ها قرار دارد.
و بنابر این برای فهم آن باید خوشی را در متن سایر احساسات جستجو کرد.

شادی یک احساس مثبت و‌به عبارتی درکی از یک احساس ودرکی از انرژی حرکت است.

افراد شاد و یا -به عبارت دقیق تر- افراد در زمان شادی ، در انتهای طیف شور و شوق و اشتیاق قرار می کیرند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of