• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

عقل و عشق

عقل و عشق

داریوش عبدالهی فرد

عقل و عشق رو در روی هم نیستند،
همراه و همدم همند.
عشق پادشاه و عقل وزیر اوست .
عشق اراده می کند و عقل تدبیر.
دل می خواهد و مغز تعبیر و تفسیر میکند.
عشق هر آن چه را می خواهد یکجا می خواهد و
عقل هر آن چه را عشق می خواهد
دسته بندی و زمان بندی می کند.
عشق وحدت طلب است
و عقل به دنبال تجمیع تکثرات است.
عشق همه چیز را در یک وجود می بیند
و عقل همه چیز را تجلیات یک وجود.
🌷
با تذکر به جای دوستان بهتر دیدم یک جمله به این متن اضافه بکنم که گاهی:
پادشاه اختیار خودش رو به دست وزیر نمی ده و خودسر عمل می کنه!

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of