• شنبه تا چهارشنبه عصرها
  • تلفن نوبت دهی ۰۴۱-۳۵۵۳۳۴۸۵ ، ۰۴۱-۳۳۲۰۴۸۱۸
  • ایمیل dr.abdollahifard@gmail.com

یادداشت ها و برداشت های من از زندگی

یادداشت ها و برداشت های من از زندگی

(نویسنده داریوش عبدالهی فرد)
☘️

در تنگنا و بيمارى
دريافتم كه ؛
هرچند در وسعت رزق و فراغت بال، هواداران و دوستان بسيارى اندوخته ام؛
اما تنها خانواده و دوستانى در حد تعداد انگشتان دارم كه با من درد مى كشند
و بايد صورتحساب داروها و بيمارستانم را از جيب خود پرداخت بكنم
و در شرایط سخت باید از بانك عاطفى نزديكانم بهره مند بشوم
☘️

با زندگی در فضای مجازی
دستگيرم شد كه؛
فضاى مجازى براى تفرج و تفريح و تبادل افكار و انديشه ها بسيار زيباست اما براى تبادل احساسات و عواطف بايد در بانك فضاى حقيقى سرمايه گذارى بكنم
☘️

با تماشا و گذر از جهان
ديدم كه ؛
دنيا دروغ نيست و اگر دروغى باشد آن خود من هستم و آنچه مى ماند دنيا است و آن چه مى رود من هستم
☘️

زندگى را به تماشا نشستم وبا مشكلات عديده روبرو شدم و تلاش و دعا و عبادت كردم و
روشن شدم كه؛
خدا بيكار و درگير تمام مشكلات ما نيست و رهبر كائنات براى تمام جزييات قوانين خاصى وضع كرده كه متصل به هم هستند و استثنا پذير نيستند
و لذا به جاى دعاى بى انديشه ، براى خواسته هايم شخصاً تلاش نمودم
و ليست اقداماتم را به ليست درخواست هايم سنجاق كردم
☘️

گاه گاهى در مسند قضاوت خودم را ديدم و
حكم كردم كه؛
براى قضاوت عادلانه بهتر است كه اصلاً قضاوت نكنى و اگر مجبور باشى بايد خودت را در صندلى متهم ببينى و حكم صادر بكنى
و بايد هميشه خود را در موقعيت كسى كه برايش حكم مى دهى احساس بكنى
☘️

و در نهايت
حس کردم كه ؛
زندگى يعنى هياهوى زياد براى هيچ
و اين همه هياهو براى اين نماندن نمى ارزد
☘️

اما عاشق شدم و احساساتم را پرواز دادم و
ديدم ؛
عشق زيبا است ومحبت تنها چيزى است كه زندگى براى آن ارزش دارد
☘️

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of